Thiết kế cơ điện và tư vấn về hiệu quả năng lượng – RFR FV
RFR Pháp Việt

Các giải pháp MEP được đề xuất ra đã đáp ứng được các tiêu chuẩn Châu Âu và quốc tế. Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ về việc thiết kế công trình xanh và tiết kiệm năng lượng, RFR dự định tiếp tục phát triển về thiết kế hiệu quả năng lượng trong tòa nhà cho thị trường Việt Nam và khu vực lân cận.

Nghiên cứu chiếu sáng tự nhiên

Mặt dựng công trình là nơi đón ánh sáng tự nhiên và ánh nắng mặt trời. Việc nghiên cứu và mô phỏng mặt dựng công trình ở các vị trí cụ thể và trong tổng thể các công trình xung quanh nhằm đề xuất ra các giải pháp mặt dựng phù hợp cho việc sử dụng ánh sáng tự nhiên phù hợp với mục đích sử dụng của công trình là điểm then chốt trong các nghiên cứu mô phỏng và giải pháp đề xuất.

s2_kccd_02

Nghiên cứu thông gió tự nhiên

Các giải pháp phục vụ việc thông gió tự nhiên được xét tới ngay trong giai đoạn thiết kế nhằm tạo ra sự tiện nghi trong sử dụng, giảm thiểu thông gió cưỡng bức và giảm suất đầu tư. Bài toán mô phỏng để lựu chọn giải pháp thích hợp là cách giải quyết của đội ngũ tư vấn MEP.

s2_kccd_03

Nghiên cứu đánh giá và mô phỏng facade

Đánh giá tính hiệu quả của vật liệu sử dụng cho facade để đưa ra các khuyến cáo cho Kiến trúc sư và Chủ đầu tư trong việc thông gió, chiếu sáng, sử dụng công suất điều hòa… sẽ là điểm tiên quyết trong nghiên cứu các dạng vật liệu cho facade của tòa nhà.

s2_kccd_04