Kết cấu nhẹ – RFR FV
RFR Pháp Việt

ket cau nhe 2

Hình ảnh kết cấu tinh tế với kỹ thuật tính toán hiện đại, sử dụng phần mềm phi tuyến tính hiện đại cho phép RFR phát triển nhiều loại cấu trúc nhẹ như cấu trúc cáp, thép, cấu trúc ba chiều và cấu trúc vỏ mỏng.

Với RFR, kết cấu nhẹ và hình ảnh của nó đi kèm ý tưởng kiến trúc sẽ đem lại hiệu quả thích nghi với bất kỳ yêu cầu khắt khe trong đề bài của Chủ đầu tư.