Kết cấu đặt biệt – RFR FV
RFR Pháp Việt

Các vấn đề về kết cấu không hẳn liên quan đến xây dựng các tòa nhà, mà chính là các yếu tố rất nhỏ xung quanh ta. Lĩnh vực thiết kế nội thất hoặc đồ nội thất cao cấp, chính là các tác phẩm điêu khắc tạo ra điểm nhấn cho tòa nhà.

Sự thấu hiểu về kết cấu, chú ý đến từng chi tiết, RFR nghiên cứu công nghệ cung cấp cho khả năng thiết kế các mô hình nhỏ nhưng chất lượng rất cao.