Cầu nhip lớn và đi bộ – RFR FV
RFR Pháp Việt

Nghiên cứu và thiết kế kết cấu được tìm thấy trong những công trình nghệ thuật ứng dụng bậc cao. Sự đơn giản của chức năng và độ tinh khiết của sơ đồ cấu trúc cho phép tập trung vào hiệu quả xây dựng, cải tạo kỹ thuật để tạo ra cây cầu và lối đi ý nghĩa trong việc liên kết bối cảnh và mối quan hệ của họ với nơi đó.

Cầu nhịp lớn và cầu đi bộ là sự kết hợp giữa vật liệu tạo ra kết cấu vượt nhịp lớn để trở thành công trình kiến trúc, tích hợp vào các cảnh quan đô thị hiện đại nhờ vào sự thiết kế chuyên sâu của RFR.