RFR FV Design

Với kinh nghiệm trong nhiều dự án, cơ hội tiếp cận nhiều loại công trình, RFR có khả năng tối ưu hóa việc sử dụng các vật liệu khác nhau như thép, gỗ, bê tông hoặc đá bằng cách sử dụng mô hình tính toán 3 chiều để tạo ra các giải pháp mới hợp lý và tiết kiệm.

Mô hình kết cấu thông minh, tính toán phù hợp và khả năng sử dụng phần mềm phi tuyến tính cho phép RFR giải quyết nhiều loại kết cấu như cầu nhịp lớn, cáp, kết cấu vượt nhịp lớn, cầu đi bộ, hội trường lớn, sân bay và sân vận động.

RFR tham gia vào tất cả các lĩnh vực xây dựng, thực hiện toàn bộ các giai đoạn từ thiết kế dự án, kết cấu công trình, hoàn thiện mặt ngoài, giám sát và kiểm tra nghiệm thu công trình xây dựng bằng cách giải quyết tổng hợp tất cả các chi tiết kỹ thuật cũng như các yếu tố môi trường… Tuy nhiên, khi đặc thù của công việc vượt quá sự phức tạp của kỹ năng thông thường, năng lực kỹ thuật của RFR cho phép nhận và nghiên cứu thêm về kỹ thuật các dự án phức tạp.


159

Building Envelopes

For the design of building envelopes, RFR begins with a thorough comprehension of the context, and is therefore able to provide a coherent and global response in terms of architecture and technology

s3_a15