RFR Pháp Việt

Với kinh nghiệm trong nhiều dự án,  RFR tiếp cận nhiều loại công trình phức tạp, đa dạng. RFR có khả năng tối ưu hóa việc sử dụng các vật liệu khác nhau như thép, gỗ, bê tông hoặc đá bằng cách sử dụng mô hình tính toán 3 chiều để tạo ra các giải pháp mới hợp lý và tiết kiệm.

Mô hình kết cấu thông minh, tính toán phù hợp và khả năng sử dụng phần mềm phi tuyến tính cho phép RFR giải quyết nhiều loại kết cấu như cầu nhịp lớn, cáp, kết cấu vượt nhịp lớn, cầu đi bộ, hội trường lớn, sân bay và sân vận động.

RFR tham gia vào tất cả các lĩnh vực xây dựng, từ kết cấu công trình đến hoàn thiện mặt ngoài công trình, các giải pháp M&E, giải pháp cho công trình xanh bằng cách giải quyết tổng hợp tất cả các chi tiết kỹ thuật cũng như các yếu tố môi trường, đó là các yếu tố quan trọng trong thiết kế.

RFR thực hiện toàn bộ các giai đoạn, từ thiết kế dự án đến giám sát công trường và kiểm tra nghiệm thu công trình xây dựng. Tuy nhiên, khi đặc thù của công việc vượt quá sự phức tạp của kỹ năng thông thường, RFR có đủ năng lực cho phép tiếp nhận và nghiên cứu  kỹ thuật các dự án có cấu trúc đòi hỏi sự phức tạp cao hơn.


159

Kết cấu mặt ngoài- Mặt tiền công trình

Thiết kế mặt ngoài được RFR bắt đầu bởi sự hiểu biết toàn cảnh dự án, cho phép đưa ra giải pháp thống nhất giữa kiến trúc và công nghệ

s3_a15