RFR Pháp Việt

Residential Complex PMR EVERGREEN

Residential Complex PMR EVERGREEN

Tên dự án Residential Complex PMR EVERGREEN
Địa chỉ Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP HCM
Tổng mức đầu tư 1.800 tỷ
Chủ đầu tư Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất Thương mại Tài Nguyên
Quy mô dự án Diện tích khu đất 50.000m2 – GFA 200.000 m2

EVERGREEN 3.jpg

EVERGREEN 4

EVERGREEN 2

01 - Arial night

2

Dự án khác