RFR FV Design

WHITE LOTUS PALACE - HUẾ

WHITE LOTUS PALACE - HUẾ

Tên dự án WHITE LOTUS PALACE
Địa chỉ 05-07 Hoàng Hoa Thám, P. Phú Thuận, TP . Huế
Chủ đầu tư Công ty TNHH Sen Trắng Huế
Quy mô dự án 7.952m2

Hotel White Lotus- Hue

ORTHER_PROJECTS