RFR FV Design

KHU THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHUNG CƯ CAO TẦNG HAUSNIMA - HCM

KHU THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHUNG CƯ CAO TẦNG HAUSNIMA - HCM

Tên dự án KHU THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHUNG CƯ CAO TẦNG HAUSNIMA – HCM
Địa chỉ Phường Trường Thạnh, Quận 9, HCM
Chủ đầu tư Ezland
Quy mô dự án 4 Bock coa 20 tầng

Tổng diện tích: 140.000 m2 sàn

HCM-EZL VIVA-VIEW STREET ELEVATION BESIDE

HCM-EZL VIVA-VIEW STREET FRONT

HCM-EZL VIVA-VIEW CONCEPT

HCM-EZL VIVA-VIEW GARDEN FROM BANCON 2

ORTHER_PROJECTS