RFR FV Design

Trường Tiểu học Claude Bernard – Paris – Pháp

Trường Tiểu học Claude Bernard – Paris – Pháp

Kết cấu 4 tầng với tổng diện tích sàn : 8.500 m²

csm_P0707_285_57a9d4971b csm_P0707_285_57a9d4971b


ORTHER_PROJECTS