TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – RFR FV
RFR Pháp Việt

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ công trình: Tp HCM

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phạm vi công việc: Thiết kế hạ tầng và kết cấu

Thầu chính: Kiến Á

FTP

Dự án khác