Trung tâm triển lãm TP HCM – RFR FV
RFR Pháp Việt

Trung tâm triển lãm TP HCM

Trung tâm triển lãm TP HCM

Dự án triển khai tại TP HCM trong năm 2013 là trung tâm triển lãm TP HCM do UBND TP HCM làm chủ đầu tư nhằm tạo ra công trình đầu tiên thu hút đầu tư cho khu đô thị mới Thủ Thiêm.

csm_P0707_285_57a9d4971b

csm_P0707_285_57a9d4971b csm_P0707_285_57a9d4971b
Dự án khác