RFR FV Design

Trung tâm nguyên cứu khoa học ECOTOX – Valences – Pháp

Trung tâm nguyên cứu khoa học ECOTOX – Valences – Pháp

Dự án có kết cấu 8 tầng + 2 hầm với tổng diện tích sàn : 25.000 m².

csm_P0707_285_57a9d4971b

csm_P0707_285_57a9d4971b

ORTHER_PROJECTS