Hotel 4* VDB Đà Lạt – RFR FV
RFR FV Design

Hotel 4* VDB Đà Lạt

Hotel 4* VDB Đà Lạt

Trung tâm hội nghị 500 chỗ.Khách sạn nghỉ dưỡng 140 phòng tiêu chuẩn 4*, kết cấu nằm trên vị trí địa chất phức tạp ở khu vực đồi núi của TP Đà Lạt.dl1

dl2

dl3

ORTHER_PROJECTS