Trung tâm hành chính TP Strasbourg – RFR FV
RFR Pháp Việt

Trung tâm hành chính TP Strasbourg

Trung tâm hành chính TP Strasbourg

Chủ đầu tư : UBND TP Strasbourg Gồm có 4 blocks : 6 tầng + 1 hầm với tổng diện tích sàn : 21.000 m².

csm_P0707_285_57a9d4971b

csm_P0707_285_57a9d4971b

Dự án khác