RFR FV Design

Tổ hợp nhà ở - thương mại M6B2 – ZAC Massena

Tổ hợp nhà ở - thương mại M6B2 – ZAC Massena

Tổ hợp trung tâm thương mại, nhà ở và tầng hầm để xe. Với diện tích 38.000m2 với các tòa nhà từ 10 đến 16 tầng sẽ trở thành khu tập trung dân cư mới, giải quyết vấn đề nhà ở cho khu vực Paris trong thời gian tới.

csm_P0707_285_57a9d4971b csm_P0707_285_57a9d4971b
ORTHER_PROJECTS