RFR FV Design

SUNBAY PARK HOTEL & RESORT - NINH THUẬN

SUNBAY PARK HOTEL & RESORT - NINH THUẬN

Tên dự án SUNBAY PARK HOTEL & RESORT
Địa chỉ Ninh Thuận
Tổng mức đầu tư 4.500 tỷ
Chủ đầu tư Sunbay Ninh Thuận
Quy mô dự án 1 hầm chung và 3 tháp cao 40-50-55 tầng, 3.300 phòng

1

2

ORTHER_PROJECTS