RFR FV Design

Sân vận động LIMOGES – Pháp

Sân vận động LIMOGES – Pháp

Chủ đầu tư : UBND TP Limoges – Pháp với tổng giá trị dự án : 60 M€ chứa 20.000 chỗ ngồi với tổng diện tích sàn : 25.000 m². RFR Việt Nam tham gia thiết kế bản vẽ kỹ thuật và bản vẽ thi công.

csm_P0707_285_57a9d4971b

csm_P0707_285_57a9d4971b csm_P0707_285_57a9d4971b


ORTHER_PROJECTS