RFR FV Design

RIVIERA RESIDENCES & RESORT - KHÁNH HÒA

RIVIERA RESIDENCES & RESORT - KHÁNH HÒA

Địa chỉ công trình: Lô D4b, KDL Bắc bán đảo Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ công trình: CÔNG TY  CỔ PHẦN CAM RANH RIVIERA RESORT

Phạm vi công việc: Thiết kế cơ điện

Quy mô dự án:  

Quy mô:

– Khánh sạn 1 tầng bán hầm + 25 tầng nối

– Các công trình phụ trợ

Riviera

ORTHER_PROJECTS