Quảng trường Trung tâm và công viên bờ sông Thủ Thiêm – Quân 2 – RFR FV
RFR Pháp Việt

Quảng trường Trung tâm và công viên bờ sông Thủ Thiêm - Quân 2

Quảng trường Trung tâm và công viên bờ sông Thủ Thiêm - Quân 2

Một không gian công cộng hấp dẫn và năng động, tổ chức các hoạt động thường nhật phục vụ cho người dân thành phố và du khách. Tập trung nhiều công trình kiến trúc tiêu biểu và cảnh quan biểu trưng.

csm_P0707_285_57a9d4971b

csm_P0707_285_57a9d4971b

csm_P0707_285_57a9d4971b

Dự án khác