MOVENPICK HOTEL – QUẢNG BÌNH – RFR FV
RFR FV Design

MOVENPICK HOTEL - QUẢNG BÌNH

MOVENPICK HOTEL - QUẢNG BÌNH

Tên dự án MOVENPICK HOTEL
Địa chỉ Quảng Bình – Việt Nam
Quy mô Khách sạn: 29 tầng.

Shophouse : 5 tầng.

Movenpick Hotel- Quang Binh

ORTHER_PROJECTS