RFR FV Design

LAVAGUE HOTEL - KHÁNH HÒA

LAVAGUE HOTEL - KHÁNH HÒA

Tên dự án LAVAGUE HOTEL – KHÁNH HÒA
Địa chỉ 08 Trần Phú, P. Vĩnh Nguyên, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Quy mô dự án 2 hầm + 27 tầng nổi + 1 tum

Lavague Hotel-5D

ORTHER_PROJECTS