IDB Complex Hà Nội – RFR FV
RFR Pháp Việt

IDB Complex Hà Nội

IDB Complex Hà Nội

Chủ đầu tư: IDB

Architect: Tuan Le Architect

Complex Shopping – Apartment, GFA: 40.000m2 – 18tầng – 2 tầng hầm.

Dự án khác