Đông Nam Hải residence + resort, Phú Quốc – RFR FV
RFR Pháp Việt

Đông Nam Hải residence + resort, Phú Quốc

Đông Nam Hải residence + resort, Phú Quốc

Với mong muốn tạo ra một khu resort đạt tiêu chuẩn xanh, gần gũi với thiên nhiên, sử dụng vật liệu địa phương, tiêu chí tiết kiệm năng lượng là mục tiêu hướng tới của dự án.

a3

Dự án khác