Công viên 23 tháng 9 TP HCM – RFR FV
RFR Pháp Việt

Công viên 23 tháng 9 TP HCM

Công viên 23 tháng 9 TP HCM

Với mong muốn tạo thành một khu vui chơi mới ngay trung tâm TP HCM. Các dạng mái kết cấu thép không gian sẽ tạo ra những điểm nhấn kiến trúc khi dự án hoàn thành tại trung tâm TP HCM.

csm_P0707_285_57a9d4971b

csm_P0707_285_57a9d4971b

Dự án khác