RFR FV Design

AO TIÊN - QUẢNG NINH

AO TIÊN - QUẢNG NINH

Tên dự án AO TIÊN – QUẢNG NINH
Địa chỉ Vân Đồn
Chủ đầu tư Crystal Bay
Quy mô dự án Quy mô: 1 hầm-5 tháp 34 tầng. GFA: 219.703m2

Ao Tien 4

Ao Tien 5

Ao Tien Van Don

Ao Tien 1

Ao Tien 2

Ao Tien 3

ORTHER_PROJECTS