RFR FV Design

ANFA HOTEL - NHA TRANG

ANFA HOTEL - NHA TRANG

Tên dự án ANFA HOTEL – NHA TRANG
Địa chỉ Trần Phú, P.Lộc Thọ, Tp Nha Trang
Quy mô dự án 30 tầng nổi+ 02 hầm+ 01 tum

Anfa Hotel-5D

ORTHER_PROJECTS