RFR FV Design

An Hải Resort - Vũng Tàu

An Hải Resort - Vũng Tàu

Tên dự án An Hải Resort – Vũng Tàu
Địa chỉ Côn Đảo, Vũng Tàu
Chủ đầu tư DIC
Quy mô dự án + Diện tích đất: 124,037 m2

 • Khu Biệt thự trên đồi:
 • Area: 55,673 m2
 • Villa: 15,222 m2
 • Service: 1,740 m2
 • Area B-Hotel Dic Star:
 • Area: 15,600 m2
 • Hotel: 17,870 m2
 • Area C-Beach Club
 • Area: 11,500 m2
 • Beach Club:4,100 m2
 • Infrastructure: 100 m2

7

8

9

1

2

3

4

5

6

ORTHER_PROJECTS