RFR FV Design

AHT Office - Đà Nẵng

AHT Office - Đà Nẵng

Tên dự án AHT Office – Đà Nẵng
Địa chỉ Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Chủ đầu tư Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng
Quy mô dự án 5 tầng + 1 tầng kỹ thuật

Office Manager Airport Operations- Da Nang

ORTHER_PROJECTS